Please note that you can’t access the website in the country in which you are located.
This website is intended for Nordic visitors.

×

Allmänna villkor

Introduktion

Välkommen till www.shiro.com/se ("Webbplatsen"), en webbplats som ägs och drivs av eller hanteras på uppdrag av [Philip Morris AB] (kallat ”vi” eller ”oss” i dessa användningsvillkor).

Vilka är vi? Vi är en del av Philip Morris International-koncernen. Vi har informerat dig om vilka vi är och har lämnat våra kontaktuppgifter på Webbplatsen i samband med din vägledning på den.

Hur accepterar du dessa villkor? Om du använder webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor (”villkor”). Dessa är viktiga regler för din användning av webbplatsen och du bör läsa dem innan du använder dig av webbplatsen eftersom de är bindande för dig.

Begränsning av ansvar: Genom att använda Webbplatsen accepterar du vissa ansvarsbegränsningar som vi förklarar i dessa Villkor. Sammanfattningsvis: du använder Webbplatsen på egen risk; vi tar inget ansvar eller lämnar några garantier (uttryckliga eller underförstådda) med avseende på den eller din användning av den.

Användning av nikotinprodukter: Våra nikotinprodukter är avsedda för rökare och nikotinanvändare i laglig ålder som annars skulle fortsätta använda tobak eller nikotininnehållande produkter men som vill ha ett tobaksfritt alternativ. Våra produkter innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Nikotininnehållande produkter ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor eller personer som lider av någon form av sjukdom. Våra produkter får inte säljas eller användas av personer under (i)18 år eller (ii)om den lagstadgade ålder som krävs för att köpa tobak enligt lokal lagstiftning i ditt land är över 18 år, den minimiålder som krävs enligt lag. Samtidigt som vi säkerställer att våra produkter tillverkas enligt höga standarder bekräftar du att du använder våra produkter på egen risk. NIKOTINPRODUKTER ÄR INTE RISKFRIA OCH INNEHÅLLER NIKOTIN SOM ÄR BEROENDEFRAMKALLANDE. DET BÄSTA SÄTTET ATT MINSKA NIKOTINRELATERADE HÄLSORISKER ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA NIKOTIN ALTERNATIVT.

OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Ytterligare villkor: Om du vill använda vissa delar av denna webbplats eller dra nytta av eventuella kampanjer som vi erbjuder dig genom webbplatsen kan andra villkor och meddelanden gälla. Om så är fallet kommer du att få reda pådetta, och i vissa fall kan du behöva läsa och godkännaeventuella sådana villkor och meddelanden innan du fortsätter.

Ändringar av dessa villkor: Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Om vi gör det kommer vi meddela dig om sådana ändringar första gången du loggar in på webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts. Om du därefter fortsätter att använda webbplatsen så innebär din användning att du godkänner de uppdaterade villkoren. Datumet överst på denna sida visar när dessa villkor uppdaterades senast.

Användning av Webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avsluta driften av eller åtkomsten till Webbplatsen, eller någon del av den, efter eget gottfinnande. Vi kan till exempel avsluta driften av Webbplatsen för Användaren om vi har anledning att tro att Webbplatsen används av någon som inte är en avsedd Användare.

Vi kan också uppdatera Webbplatsen och ändra innehållet när som helst. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på Webbplatsen, noterar vi att allt innehåll på den kan vara inaktuellt vid en given tidpunkt och vi har ingen skyldighet att uppdatera den.

Vi kan också avbryta den regelbundna driften av Webbplatsen, eller någon del av den, efter behov för att utföra rutinunderhåll eller icke-rutinunderhåll, för att korrigera fel eller för att göra andra ändringar.

Användning av Webbplatsen och Material

Webbplatsen och allt dess innehåll (inklusive meddelanden som publiceras på forumet, programvara, filer, grafik, data, bilder och annat material) ("Material") tillhör oss, våra dotterbolag eller våra licensgivare (eller någon kombination av ovanstående), och är skyddade enligt lag i ditt land samt i andra länder.

Alla immateriella rättigheter till materialet förbehålls oss eller våra licensgivare. Du får inte använda, modifiera, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, posta, överföra, distribuera, sälja, licensiera, hyra ut, offentligt visa eller utföra, sända, redigera, anpassa eller skapa härledda verk av, eller bakåtkompilera, på något sätt, någon del av Webbplatsen eller något material.

Webbplatsen och materialet tillhandahålls endast för ditt personliga, privata bruk. Du får inte använda dem för andra ändamål (till exempel får du inte använda dem för affärsändamål eller kommersiella ändamål). Observera stycket ""Ansvarsbegränsning"" nedan.

Länka

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighets skull. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana webbplatser och inte granskar dem, observera att:

 • vi inte stödjer dem, vi är inte ansvariga för dem och vi ger inga löften i förhållande till dem: i synnerhet är vi inte ansvariga för villkoren på vilka sådana webbplatser görs tillgängliga eller deras integritetsrutiner, deras tillgänglighet, deras innehåll, reklam, produkter eller annat material, tjänster eller information om eller tillgängliga från dem; och
 • om du besöker sådana webbplatser gör du det på egen risk.
 • Du får inte rama in, länka eller djuplänka till Webbplatsen eller till någon annan Webbplats.

  Personuppgifter och cookies

  Om vi på Webbplatsen samlar in personuppgifter om dig samlar vi in och behandlar dem i enlighet med vårt Integritetsmeddelande. Läs den för att ta reda på mer om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur vi använder dem, vem vi delar dem med, hur vi skyddar dem, dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

  Denna Webbplats använder också cookies och liknande tekniker för att automatiskt samla in viss besöksinformation. Mer information om sådan teknik (inklusive Google Analytics-cookies), hur vi använder den och hur du kan acceptera eller neka till den finns i vårt Cookie-meddelande.

  Du bör läsa vårt integritetsmeddelande och cookiemeddelande innan du använder Webbplatsen och, precis som med dessa Villkor, kan vi när som helst ändra dem.

  Publicering av material

  Dessa paragrafer gäller om Webbplatsen tillåter dig att publicera material på den Du garanterar att allt konkret och immateriellt material och alla idéer, inklusive text, ritningar, designer, fotografier, videor, skisser, som du lägger upp på Webbplatsen (“Material”) är ditt ursprungliga arbete i vilket du äger de relaterade immateriella rättigheterna. Du garanterar också att Materialet inte inkräktar på eller inte kommer att inkräkta på tredje parts immateriella rättigheter.

  Genom att publicera materialet på Webbplatsen överlåter du: (a) till oss alla rättigheter till och immateriella rättigheter till materialet; (b) avstår från, i den utsträckning lagen tillåter, alla rättigheter till materialet och avstår från moraliska rättigheter till det (inklusive rätten att bli namngiven som upphovsman till materialet); och (c) bekräftar att vi (och de som vi (direkt eller indirekt) tillåter) ska ha obegränsad användning av materialet, inklusive användning, ändring, duplicering eller kombination av dem i alla former och för alla medier.

  Friskrivning

  Även om vi gör vårt bästa för att tillhandahålla en informativ Webbplats som du kommer att gilla att använda, såvida vi inte uttryckligen har bestämt oss för motsatsen i dessa Villkor, görs Webbplatsen tillgänglig för dig i befintligt skick. Dessutom:
  (a) det är ditt ansvar – inte vårt – att se till att Webbplatsen är lämplig för dina avsedda syften när du använder den;
  ((b) vi tar inget ansvar gentemot dig avseende Webbplatsen (enligt paragrafen om ”Ansvarsbegränsning” nedan), och
  (c) vi tar inget ansvar för Webbplatsens lämplighet eller lämplighet för att uppfylla dina behov och, i den utsträckning lagen tillåter, utesluter vi alla uttryckliga eller underförstådda löften och garantier, inklusive:

 • Webbplatsen, eller något innehåll som finns på eller levereras via Webbplatsen eller på annat sätt görs tillgängligt i anslutning till Webbplatsen, är korrekt, fullständigt, aktuellt, lämpligt eller kommer att fungera felfritt;
 • att åtkomsten till Webbplatsen är oavbruten eller felfri; och
 • att Webbplatsen eller de datorsystem från vilka Webbplatsen görs tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
 • Begränsning av ansvar

  Vi utesluter eller begränsar inte ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag, ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vår vårdslöshet, eller ansvar som uppstår till följd av vår bedrägliga oriktiga framställning eller grova vårdslöshet.

  Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada som uppstår till följd av din användning av Webbplatsen i strid med dessa Villkor, eller som orsakas av tekniskt skadligt material eller åtgärder (t.ex. ett virus eller en distribuerad DoS-attack) som kan påverka din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller annat material i samband med din användning av vår webbplats eller någon webbplats som är länkad till den.

  Du bekräftar och samtycker till att driften av Webbplatsen är beroende av att internet och annan tredjepartsutrustning och -tjänster (inklusive din egen enhet eller webbläsare) fungerar korrekt och effektivt, och att vi inte på något sätt garanterar eller ansvarar för dessa.

  Vi kan inte hållas ansvariga för några särskilda, indirekta, straffrättsliga eller följdförluster eller -skador, eller någon förlust av data, vinster, intäkter, affärer eller goodwill.

  Om du orsakar en teknisk störning av Webbplatsen eller de system som överför Webbplatsen till dig eller andra, samtycker du till att ansvara för alla förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader och rättegångskostnader som uppstår eller är en följd av denna störning.

  Jurisdiktion och gällande lag

  Lagarna i den jurisdiktion som anges för den plats vi har angett i kontaktuppgifterna till Webbplatsen (“Juryn”) reglerar dessa Villkor och din användning av Webbplatsen. Du samtycker oåterkalleligen till att domstols jurisdiktion (och, i den mån parterna kan komma överens om det, domstolarna i den stad som ligger närmast vårt säte) får vidta åtgärder för att upprätthålla dessa Villkor. Webbplatsen har utformats för att följa jurisdiktionens lagstiftning.

  Andra viktiga rättigheter som vi har enligt dessa villkor

  Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter enligt dessa Villkor.

  Om vi inte insisterar på att du ska fullgöra någon av dina skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi inte verkställer våra rättigheter gentemot dig, eller om vi försenar dig med att göra det, innebär det inte att vi har avstått från vår rätt att utöva sådan underlåtenhet mot dig, eller att du inte måste uppfylla dessa skyldigheter. Om vi beslutar oss för att avstå från vår rätt att genomdriva en försummelse eller överträdelse av dessa Villkor av dig, kommer vi endast att göra det skriftligen.

  Var och en av paragraferna i dessa Villkor fungerar separat. Detta innebär att om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, olaglig eller ogenomförbar, kommer resterande paragrafer att förbli i full kraft.

  Dessa Villkor är inte avsedda att ge rättigheter till någon utom dig och oss.

  Beställningsvillkor för produkter på www.shiro.com/se

  Philip Morris AB (“Philip Morris”) har gett VeddestaGruppen i uppdrag att leverera beställningar till www.shiro.com/se (“Webbplatsen”). Företaget VeddestaGruppen (Sweden) AB ansvarar för sammanställning av beställningar och emballage för leverans. De beställda produkterna levereras till närmaste ombud där kunden bor i Sverige. Leveranser hanteras av företaget PostNord Sverige AB (“Postnord”). Utlandsleveranser accepteras inte.

  a) Produkter

  Alla produkter relaterade till nikotinpåsar som säljs på Webbplatsen kan endast beställas av konsumenter som har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige. Vid beställning av produkter måste kunden säkerställa att produkterna inte används av personer under 18 år. Philip Morris förbehåller sig rätten att ändra produktutbudet och att när som helst ta bort vissa produkter från marknaden.

  BankID används för att verifiera att en kund är 18 år eller äldre innan man kan gå vidare med en order.

  b) Beställningar

  Innan du gör en beställning måste beställningsvillkoren godkännas. När en kund gör en beställning skickas ett bekräftelsemejl från Webbplatsen med information om beställningen samt en bekräftelse på att Philip Morris har accepterat beställningen. Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt leveransinformation innan en beställning görs. Vid brott mot Webbplatsens beställningsvillkor eller allmänna villkor har Philip Morris rätt att annullera en kunds beställning och förbjuda dem att använda Webbplatsen genom att avsluta kontot utan föregående meddelande.

  c) Minsta och största orderkvantitet

  Om inget annat anges på Webbplatsen gäller följande minsta beställningskvantitet per beställning:

 • 1 burk gratis (innehållande 21 påsar)
 • Philip Morris förbehåller sig rätten att annullera alla beställningar som inte uppfyller minimikravet eller överskrider den maximala beställningskvantiteten.

  d) Produkternas tillgänglighet

  Philip Morris gör sitt bästa för att garantera optimal tillgänglighet av de produkter som erbjuds på shiro.com/se. Om en beställning görs, där en av de beställda produkterna inte längre är tillgänglig, får kunden ett meddelande där Philip Morris informerar om förseningen eller en delvis eller fullständig annullering av beställningen. Vid försening har Kunden möjlighet att annullera hela beställningen.

  Philip Morris förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i dessa köpvillkor genom att publicera uppdaterade köpvillkor på Webbplatsen.

  Kontaktuppgifter

  Kontakta oss på support.se@shiro.com om:

 • du anser att webbplatsen inkräktar på dina immateriella rättigheter eller innehåller material som är olagligt, stötande eller som gör intrång i dina eller tredje parts rättigheter, eller/li>
 • om du har frågor om dessa Villkor eller Webbplatsen.
 • Enter date of birth to confirm you are over 18 years old and wish to enter shiro.com

  This site contains information about nicotine products and we need your age to make sure that you are an adult in Sweden, who would otherwise continue to smoke or use nicotine products. Our products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults.